XIV конференция по транспортна инфраструктура

От 07.10 до 09.10.2021 г., в гр. Несебър, се проведе четиринадесетата, станала вече традиционна, конференция по транспортна инфраструктура с международно участие, организирана от Институт по транспортно строителство и инфраструктура. Съорганизатор на конференцията е и Факултетът по транспортно строителство. Този път конференцията беше под надслов “България и Балканите – свързаност”.

При спазване на строги противоепидемични мерки над 120 участника от България и други европейски страни се запознаха с най-нови достижения и научни разработки в областта на пътното строителство и транспортната инфраструктура като цяло, представени от водещи компании и учени.

Участие в конференцията взеха и представители на местната власт, както и на финансови институции, ангажирани с развитието на транспортната инфраструктура.

Отново конференцията събра на едно място представители на науката, бизнеса и администрацията, при което бяха обменени ценни идеи и насоки за развитието на транспортната инфраструктура в България и Балканския регион.

0